Er wordt samen met mij nagedacht over wat er precies verschuilt ligt achter datgene wat ik wil bereiken.